Personagens Fanfiction The Dark Vampire


                                         Yuka Hirano


                                             Kimi Chiba

Kaito Takamiya


Ume e Hikaru Nishimura


Tora Sasaki

Sho Ishii


Enfermeira Kotori


Pai da Yuka

Giou Takashiro


Giou Tsuki


Personagens segunda temporada 

Kenshin Yutaka

Masashi Toshio

Momo Kyoichi

Ayame Takamiya

Teru Touga

Sem comentários:

Enviar um comentário

O teu comentário é sempre bem-vindo
Gostamos de saber a tua opinião
Comenta!